ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : ไหว้ครู-ครอบครู ดนตรี-นาฏศิลป์
วันที่ : 19 พ.ย. 2558
สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์

19 พ.ย. 58 - ขอเชิญร่วมพิธี “ไหว้ครู-ครอบครู ดนตรี-นาฏศิลป์” เพื่อเป็นการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างนักศึกษา บุคลากรผู้ที่มีความสามารถ ความสนใจด้านดนตรีและนาฎศิลป์ไทย พร้อมทั้งเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิคุณต่อครูบาอาจารย์ เวลา 07.00 – 12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม .


[ กลับหน้าหลัก ]