ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : การแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพสำหรับนักศึกษา ประจำปี 2558
วันที่ : 16 พ.ย. 2558
สถานที่ : สนามกีฬากลางแจ้ง

16 – 27 พ.ย. 58 - สำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ “การแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพสำหรับนักศึกษา ประจำปี 2558” เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับนักศึกษา และปลูกฝังให้มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ สนามกีฬากลางแจ้ง .


[ กลับหน้าหลัก ]