ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ทางเลือกวิชาชีพของนักบัญชี ครั้งที่ 4
วันที่ : 15 พ.ย. 2558
สถานที่ : Convention 1

15 – 18 พ.ย. 58 - คณะบัญชี จัดอบรมเพื่อให้ความรู้ “การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ทางเลือกวิชาชีพของนักบัญชี ครั้งที่ 4” สำหรับนักศึกษาคณะบัญชีชั้นปีที่ 3 – 4 เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่และงานในอนาคต เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ Convention 1 ชั้น 4 อาคาร 11 .


[ กลับหน้าหลัก ]