ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชา
วันที่ : 13 พ.ย. 2558
สถานที่ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

13 พ.ย. 58 - ระดับปริญญาโท-เอก : วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชา (บันทึก "W" ไม่คืน/ไม่โอนเงินค่าหน่วยกิต) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ชั้น 11 อาคาร 11 .


[ กลับหน้าหลัก ]