ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : BBL Interview Workshop 2015
วันที่ : 11 พ.ย. 2558
สถานที่ : Convention 1 ชั้น 4 อาคาร 11

11 พ.ย. 58 - ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการสร้างโอกาส การได้งานทำให้กับนักศึกษา และศิษย์เก่ากับ “BBL Interview Workshop 2015” ครั้งที่ 5 เพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้พบและสมัครงานโดยตรงกับสถานประกอบการ เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ Convention 1 ชั้น 4 อาคาร 11 .


[ กลับหน้าหลัก ]