ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : ศึกษาดูงานท่าอากาศยานทหารกองบิน 6 ดอนเมือง
วันที่ : 11 พ.ย. 2558
สถานที่ : ท่าอากาศยานทหารกองบิน 6 ดอนเมือง

11 พ.ย. 58 - คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการบิน เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ผ่านโครงการ “ศึกษาดูงานท่าอากาศยานทหารกองบิน 6 ดอนเมือง” เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นภาพรวมของการปฏิบัติงานบริการผู้โดยสาร รวมถึงกระตุ้นให้เกิดใจรักงานบริการ เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 6 ดอนเมือง .


[ กลับหน้าหลัก ]