ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชา
วันที่ : 09 พ.ย. 2558
สถานที่ : สำนักงานทะเบียน ชั้น L อาคาร 1

9 พ.ย. 58 - ระดับปริญญาตรี : วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชา (บันทึก "W" ไม่คืน/ไม่โอนเงินค่าหน่วยกิต) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานทะเบียน ชั้น L อาคาร 1 .


[ กลับหน้าหลัก ]