ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : การแข่งขันโครงสร้างสะพานเหล็กจำลอง ประจำปี 2558
วันที่ : 06 พ.ย. 2558
สถานที่ : Exhibition Hall

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัด “การแข่งขันทางวิศวกรรมโยธาระดับอุดมศึกษา การแข่งขันโครงสร้างสะพานเหล็กจำลอง ประจำปี 2558 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” เวลา 08.30-21.30 น. ณ Exhibition Hall ชั้น 1 อาคาร 11 .


[ กลับหน้าหลัก ]