ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : หลักการรับประทานอาหารสากลแบบ Full Course
วันที่ : 02 พ.ย. 2558
สถานที่ : โรงแรมรามาการ์เด้น

2 – 4 พ.ย. 58 : สาขาวิชาธุรกิจการบิน คณะศิลปศาสตร์ พานักศึกษที่ลงทะเบียนวิชา ALB113 เรียนรู้ “หลักการรับประทานอาหารสากลแบบ Full Course” อย่างถูกต้องตามมารยาทสังคม ผ่านประสบการณ์จริง เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้น .


[ กลับหน้าหลัก ]