ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : เปิดโลกสู่ธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
วันที่ : 31 ต.ค. 2558
สถานที่ : โรงแรมมิราเคิล แกรนด์

31 ต.ค. – 1 พ.ย. 58 : สาขาวิชาธุรกิจการบิน คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ “เปิดโลกสู่ธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว” เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมแก่นักศึกษา ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ .


[ กลับหน้าหลัก ]