ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : “นั่งสมาธิ สวดมนต์”
วันที่ : 01 พ.ย. 2558
สถานที่ : ลานธรรมอาคารอเนกกประสงค์

ตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายน พบกับกิจกรรม “นั่งสมาธิ สวดมนต์” เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้สวดมนต์ไหว้พระและปฏิบัติธรรม อันจะเป็นผลดีต่อการดำเนินชีวิต เวลา 16.30 - 18.00 น. ณ ลานธรรมอาคารอเนกกประสงค์ .


[ กลับหน้าหลัก ]