ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : บำเพ็ญประโยชน์มอบอุปกรณ์การเรียนและกีฬา พร้อมศึกษาดูงาน
วันที่ : 24 ต.ค. 2558
สถานที่ : จังหวัดกาญจนบุรี

24 - 25 ตุลาคม : หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัญญาดุษฏีบัณฑิต (สาขาการบัญชี) จัดโครงการ "บำเพ็ญประโยชน์มอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง" พร้อมทั้งกิจกรรม "ศึกษาดูงาน บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์แนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด" ณ จังหวัดกาญจนบุรี .


[ กลับหน้าหลัก ]