ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : ศึกษาดูงานท่าอากาศยานทหารกองบิน 6 ดอนเมือง
วันที่ : 21 ต.ค. 2558
สถานที่ : ท่าอากาศยานทหารกองบิน 6 ดอนเมือง

คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ "ศึกษาดูงานท่าอากาศยานทหารกองบิน 6 ดอนเมือง" เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ พร้อมทั้งเห็นภาพรวมของการปฏิบัติงานบริการผู้โดยสารในสถานที่จริง และกระตุ้นให้เกิดใจรักในงานบริการ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 6 ดอนเมือง เวลา 09.00 - 12.00 น. .


[ กลับหน้าหลัก ]