ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : เปลี่ยนดิจิทัลสู่ AEC
วันที่ : 13 ต.ค. 2558
สถานที่ : Auditorium 2

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 จัดสัมมนา หัวข้อ "เปลี่ยนดิจิทัลสู่ AEC" ณ Auditorium 2 ชั้น 14 อาคาร 11 เวลา 17.00 - 19.00 น. .


[ กลับหน้าหลัก ]