ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : Update IPPE กรอบการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน
วันที่ : 13 ต.ค. 2558
สถานที่ : Convention 1 ชั้น 4 อาคาร 11

คณะบัญชี ร่วมกับสมาคมผู้ตรวจภายในแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมสัมมนาเรื่อง "Update IPPE กรอบการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน" ณ Convention 1 ชั้น 4 อาคาร 11 เวลา 08.30 - 16.30 น. .


[ กลับหน้าหลัก ]