ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : ธุรกิจฮาลาล...ธุรกิจดาวรุ่งที่นักสื่อสารการตลาดไม่อาจละสายตาได้
วันที่ : 06 ต.ค. 2558
สถานที่ : Auditorium 1

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 จัดสัมมนา หัวข้อ "ธุรกิจฮาลาล...ธุรกิจดาวรุ่งที่นักสื่อสารการตลาดไม่อาจละสายตาได้" ณ Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 11 เวลา 16.30 - 19.00 น. .


[ กลับหน้าหลัก ]