ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารข้อมูลงานแนะแนว : Admission Planning
วันที่ : 06 ต.ค. 2558
สถานที่ : Auditorium 2

6 - 7 ตุลาคม : กลุ่มงานกิจการสัมพันธ์ "จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารข้อมูลงานแนะแนว : Admission Planning" สำหรับครูแนะแนวโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ณ Auditorium 2 ชั้น 14 อาคาร 11 เวลา 09.30 - 16.00 น. .


[ กลับหน้าหลัก ]