ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : ทัศนศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวพระบรมมหาราชวัง พระราชวังเดิมกรุงธนบุรี
วันที่ : 05 ต.ค. 2558
สถานที่ : พระราชวังเดิมกรุงธนบุรี

คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ "ทัศนศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวพระบรมมหาราชวัง พระราชวังเดิมกรุงธนบุรี และวัดสำคัญในกรุงเทพมหานคร" เพื่อรับประกาศนีบบัตรวิชาชีพมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) ประจำปีการศึกษา 2558 ณ พระบรมมหาราชวัง พระราชวังเดิมกรุงธนบุรี และวัดสำคัญในกรุงเทพมหานคร เวลา 08.00 - 16.00 น. .


[ กลับหน้าหลัก ]