ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ : 17 ก.ย. 2558
สถานที่ : บัวหลวงแกรนด์รูม

"พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558" ประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงถึงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ ให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต ณ บัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร 1 เวลา 8.00- 12.00 น. .


[ กลับหน้าหลัก ]