ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : พิธี "ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)"
วันที่ : 08 ก.ย. 2558
สถานที่ : บอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11

คณะศิลปศาสตร์ จัดพิธี "ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)" ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่งนักศึกษาออกสหกิจศึกษา และฝึกงาน ณ บอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 เวลา 10.30- 12.00 น. .


[ กลับหน้าหลัก ]