ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : จัดบรรยายพิเศษวิชา MKT211 (การตลาดดิจิทัล)
วันที่ : 04 ก.ย. 2558
สถานที่ : ห้อง 905 อาคาร 9 ชั้น 9

4 กันยายน และ 11 กันยายน : เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด จัดบรรยายพิเศษวิชา MKT211 (การตลาดดิจิทัล) เพื่อตอบโจทย์การทำธุรกิจด้าน Digital Marketing และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านมุมมองมืออาชีพ ในหัวข้อ "แนวคิดและบทบาทของเทคโนโลยีและการสื่อสารดิจิทัล" และ "รูปแบบ การเลือกใช้และการพัฒนาของสื่อดิจิทัล" โดยวิทยากร คุณชรัตน์ เพ็ชร์ธงไชย หัวหน้ากองบรรณาธิการเว็บไซต์ thumbsup.in.th ณ ห้อง 905 อาคาร 9 ชั้น 9 เวลา 8.30- 11.20 น. .


[ กลับหน้าหลัก ]