ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26
วันที่ : 17 ส.ค. 2558
สถานที่ : ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดโครงการ "ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26 (ภาค 1/2558)" พร้อมบรรยายเรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติงาน การเรียนรู้เอกสาร และช่องทางการสื่อสารเมื่อไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา แก่นักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ .


[ กลับหน้าหลัก ]