ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : Listening and reading skills for TOEIC (ครั้งที่ 2)
วันที่ : 15 ส.ค. 2558
สถานที่ : ห้อง 11-1201 ชั้น 12 อาคาร 11

15- 16 สิงหาคม "Listening and reading skills for TOEIC (ครั้งที่ 2)" เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ AEC ผ่านหลักสูตรระยะสั้นสำหรับผู้ที่สนใจสอบ TOEIC ด้วยระบบทดสอบเสมือนจริง และเรียนกับผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน TOEIC เวลา 9.00- 16.00 น. ณ ห้อง 11-1201 ชั้น 12 อาคาร 11 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันภาษาและวัฒนธรรรมนานาชาติศรีปทุม .


[ กลับหน้าหลัก ]