ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : กิจกรรม เฉลิมพระชนมพรรษา "วันแม่แห่งชาติ"
วันที่ : 11 ส.ค. 2558
สถานที่ : Exhibition Hall

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมจัดกิจกรรม เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้ทำงานร่วมกัน เกิดความสามัคคีในการทำงานเป็นหมู่คณะ พร้อมทั้งแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ณ Exhibition Hall ชั้น 1 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม .


[ กลับหน้าหลัก ]