ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : ทัศนศึกษา นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
วันที่ : 05 ส.ค. 2558
สถานที่ : นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวจัดทัศนศึกษา "นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ และเที่ยวชมรอบเกาะรัตนโกสินทร์" เพื่อให้นักศึกษาทราบประวัติและสถานที่สำคัญๆของกรุงรัตนโกสินทร์ และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านการจัดนำเที่ยวได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เวลา 8.00 -17.00 น. .


[ กลับหน้าหลัก ]