ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : ชาวศรีปทุม ร่วมสวดมนต์ นั่งสมาธิ สร้างความดี ทุกชาติภพ
วันที่ : 06 ก.ค. 2558
สถานที่ : ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร 1 ชั้น 4

วันจันทร์ที่ 6 , 13 และ 20 กรกฏาคม : "ชาวศรีปทุม ร่วมสวดมนต์ นั่งสมาธิ สร้างความดี ทุกชาติภพ" พบกิจกรรมดีๆของชาวพุทธศาสนิกชนที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 กับกิจกรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังพระธรรมเทศนา โดย พระครูโสภณปริตยานุกิจ วัดประยุรวงศาสวรวิหาร เพื่อกำหนดจิตใจ เสริมสร้างบุญบารมี เพราะการกำหนดจิตตั้งมั่น มีสมาธิ เป็นสิ่งที่จะทำให้การเรียน การงาน และการใช้ชีวิตบังเกิดผลและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร 1 ชั้น 4 เวลา 16.30- 18.30 น. .


[ กลับหน้าหลัก ]