ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : ทัศนศึกษา : นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ และเที่ยวชมรอบเกาะรัตนโกสินทร์
วันที่ : 24 ก.ค. 2558
สถานที่ : อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ และบริเวณโดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์

24 กรกฎาคม 2558 : สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ "ทัศนศึกษา : นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ และเที่ยวชมรอบเกาะรัตนโกสินทร์" เพื่อให้นักศึกษาทราบประวัติและสถานที่สำคัญๆ ของกรุงรัตนโกสินทร์ และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านการจัดนำเที่ยวได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ และบริเวณโดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์ เวลา 8.00 -17.00 น. .


[ กลับหน้าหลัก ]