ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : โครงการพัฒนาคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 23 ก.ค. 2558
สถานที่ : ห้อง 12A-01 ชั้น 12A อาคาร 11

23 กรกฎาคม 2558 : คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ เรื่อง "แนวทางการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งทางวิชาการสายสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์" เพื่อเป็นการเสนอแนวทางการจัดเตรียมข้อมูลในการขอตำแหน่งทางวิชาการอย่างถูกต้องให้กับคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้อง 12A-01 ชั้น 12A อาคาร 11 เวลา 9.00-12.00 น. .


[ กลับหน้าหลัก ]