ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) - คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 23 ก.ค. 2558
สถานที่ : ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 10 อาคาร 11

23 กรกฎาคม 2558 : พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ Millennium Hilton Bangkok Hotel เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมส่งนักศึกษาออกสหกิจศึกษาและฝึกงาน ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 10 อาคาร 11 เวลา 11.00 -12.00 น. .


[ กลับหน้าหลัก ]