ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : SPU Teaching and Learning Forum
วันที่ : 21 ก.ค. 2558
สถานที่ : Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 11

21 กรกฎาคม 2558 : ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม "โครงการ SPU Teaching and Learning Forum การพัฒนาศักยภาพอาจารย์รุ่นใหม่กับอาจารย์มืออาชีพ" ณ Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 11 เวลา 09.00 - 13.00 น. สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02 579 1111 ต่อ 1198 หรือ 1182 .


[ กลับหน้าหลัก ]