ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการภาษาอังกฤษมุ่งสู่ AEC
วันที่ : 19 ก.ค. 2558
สถานที่ : ห้อง 9-804 และ 11-803

19 และ 26 กรกฎาคม 2558 : คณะบริหารธุรกิจ รายวิชา MGT413 , LSC406 และ LSM497 จัดโครงการ "ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการภาษาอังกฤษมุ่งสู่ AEC" เพื่อการเรียนรู้ประสบการณ์จริงในการทำงาน ณ ห้อง 9-804 และ 11-803 เวลา 9.00 - 13.00 น. .


[ กลับหน้าหลัก ]