ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : บริษัททัวร์จำลอง เส้นทางประเทศเวียดนาม ฮานอย-ฮาลองเบย์
วันที่ : 17 ก.ค. 2558
สถานที่ : สถานที่จริงประเทศเวียดนาม

17- 19 กรกฎาคม 2558 : สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ "บริษัททัวร์จำลอง เส้นทางประเทศเวียดนาม ฮานอย-ฮาลองเบย์" เพื่อให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติในการนำความรู้องค์รวมมาใช้ในการฝึกปฏิบัติเสมือนเป็นบริษัทจัดนาเที่ยวจริง ณ สถานที่จริงประเทศเวียดนาม .


[ กลับหน้าหลัก ]