ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : Logistics Operations Challenge2015
วันที่ : 17 ก.ค. 2558
สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์

17 กรกฎาคม 2558 : พบกับโครงการ "Logistics Operations Challenge2015" โดยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ ณ อาคารอเนกประสงค์ เวลา 9.30- 15.00 น. .


[ กลับหน้าหลัก ]