ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : นศ.คณะศิลปศาสตร์ ศึกษาดูงานสถานที่จริง
วันที่ : 16 ก.ค. 2558
สถานที่ : สถานีโทรทัศน์กองทักบกช่อง 5

16 กรกฎาคม 2558 : สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ พานักศึกษาดูงานสถานที่จริงตอกย้ำนโยบาย "เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง" ณ สถานีโทรทัศน์กองทักบกช่อง 5 เพื่อให้นักศึกษาได้รับฟังบรรยายจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ในองค์กรที่ประสบความสำเร็จ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องโอกาสในงานอาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ เวลา 9.00 -12.00 น. .


[ กลับหน้าหลัก ]