ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : "กีฬาเพื่อสุขภาพสำหรับนักศึกษา" ประจำปี 2557
วันที่ : 13 ก.ค. 2558
สถานที่ : สนามฟุตซอล กลางแจ้ง มหาวิทยาลัยศรีปทุม

13 - 17 กรกฎาคม 2558 : สำนักงานการกีฬา จัดโครงการแข่งขัน "กีฬาเพื่อสุขภาพสำหรับนักศึกษา" ประจำปี 2557 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ออกกำลังกาย ได้ผ่อนคลายความตึงเครียด ห่างไกลยาเสพติด และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ณ สนามฟุตซอล กลางแจ้ง มหาวิทยาลัยศรีปทุม .


[ กลับหน้าหลัก ]