ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : Microsoft Office Specialist Excel 2010
วันที่ : 10 ก.ค. 2558
สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5-909 ชั้น 9 อาคาร 5

10 - 11 กรกฎาคม 2558 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Microsoft Office Specialist Excel 2010" เพื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบัญชี ที่จะออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษารุ่นที่ 26 ได้มีความรู้สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการสร้างกราฟข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผล ข้อมูลได้ และเสริมความรู้ความเชี่ยวชาญ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5-909 ชั้น 9 อาคาร 5 เวลา 9.00 - 17.00 น. .


[ กลับหน้าหลัก ]