ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : คลินิกประกันคุณภาพระดับหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 10 ก.ค. 2558
สถานที่ : ห้อง 12A-01 ชั้น 12A อาคาร 11

10 กรกฎาคม 2558 คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานแผนและประกันคุณภาพ จัดโครงการ "คลินิกประกันคุณภาพระดับหลักสูตร" เพื่อให้คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ได้เตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ณ ห้อง 12A-01 ชั้น 12A อาคาร 11 เวลา 9.30-12.00 น. .


[ กลับหน้าหลัก ]