ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : คลินิกประกันคุณภาพระดับหลักสูตร คณะบัญชี
วันที่ : 09 ก.ค. 2558
สถานที่ : ห้อง 12A-01 ชั้น 12A อาคาร 11

9 กรกฎาคม 2558 : คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ "คลินิคประกันคุณภาพระดับหลักสูตร คณะบัญชี" เพื่อให้คณาจารย์คณะบัญชี ได้เตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานแผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ห้อง 12A-01 ชั้น 12A อาคาร 11 เวลา 13.30 -16.30 น. .


[ กลับหน้าหลัก ]