ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : "Young Talent Photography Workshops @ SPU EP.1"
วันที่ : 04 ก.ค. 2558
สถานที่ : ห้อง Exhibition คณะนิเทศศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 8

4 กรกฎาคม 2558 : SPU ถ่ายทอดประสบการณ์กับโครงการ "Young Talent Photography Workshops @ SPU EP.1" กิจกรรม Work Shop สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจและรักในการถ่ายภาพ โดยนำมืออาชีพที่มีประสบการณ์อย่าง อาจารย์ธีรพันธ์ ชนาพรรณ หัวหน้าสาขาวิชาการโฆษณา ซึ่งอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของรางวัลงานประกวดมากมาย ได้ให้คำแนะนำและสอนเทคนิคพิเศษๆ อย่างใกล้ชิด ณ ห้อง Exhibition คณะนิเทศศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 8 เวลา 9.30- 14.30 น. .


[ กลับหน้าหลัก ]