ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : อบรมเชิงปฎิบัติการ
วันที่ : 25 มิ.ย. 2558
สถานที่ : ห้องประชุมปัทมา ชั้น 4 อาคาร 1

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ " อบรมเชิงปฎิบัติการ " การเตรียมความพร้อมและเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมปัทมา ชั้น 4 อาคาร 1 .


[ กลับหน้าหลัก ]