ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : MEET THE DEAN (นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาธุริจการบิน)
วันที่ : 01 ก.ย. 2557
สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์

MEET THE DEAN (นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาธุริจการบิน) คณะศิลปศาสตร์สร้างความรักและผูกพันระหว่างนักศึกษาใหม่กับผู้บริหาร และคณาจารย์ ณ อาคารอเนกประสงค์ เวลา 16.00-19.00 น .


[ กลับหน้าหลัก ]