ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : "MEET THE DEAN"
วันที่ : 28 ส.ค. 2557
สถานที่ : บัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร 1

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการบิน จัดโครงการ "MEET THE DEAN" สร้างความรักและผูกพันระหว่างนักศึกษาใหม่กับผู้บริหาร และคณาจารย์ เวลา 07.00- 13.00 น. ณ บัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร 1 (วันที่ 28 สิงหาคม 2557) .


[ กลับหน้าหลัก ]