ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน
วันที่ : 27 ส.ค. 2557
สถานที่ : Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม

สำนักงานประกันคุณภาพจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2556 ณ Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม วันที่ 27-28 สิงหาคม 2557 เวลา 8.30-16.30 น. .


[ กลับหน้าหลัก ]