ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : 
  ส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศคณาจารย์
วันที่ : 
  12 พ.ย. 2558
สถานที่ : 
  ห้องประชุมปัทมา ชั้น 4 อาคาร 1
 
  12 พ.ย. 58 - คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรม “ส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศ คณาจารย์ด้านการเขียนตำราและหนังสือกฎหมาย” เพื่อให้คณาจารย์ได้มีแนวทางและวิธีการ ในการเริ่มต้นทำงานเขียนตำราและหนังสือคำอธิบายกฎหมาย เวลา 09.00 - 13.30 น. ณ ห้องประชุมปัทมา ชั้น 4 อาคาร 1 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  ศึกษาดูงานท่าอากาศยานทหารกองบิน 6 ดอนเมือง
วันที่ : 
  11 พ.ย. 2558
สถานที่ : 
  ท่าอากาศยานทหารกองบิน 6 ดอนเมือง
 
  11 พ.ย. 58 - คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการบิน เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ผ่านโครงการ “ศึกษาดูงานท่าอากาศยานทหารกองบิน 6 ดอนเมือง” เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นภาพรวมของการปฏิบัติงานบริการผู้โดยสาร รวมถึงกระตุ้นให้เกิดใจรักงานบริการ เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 6 ดอนเมือง .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  BBL Interview Workshop 2015
วันที่ : 
  11 พ.ย. 2558
สถานที่ : 
  Convention 1 ชั้น 4 อาคาร 11
 
  11 พ.ย. 58 - ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการสร้างโอกาส การได้งานทำให้กับนักศึกษา และศิษย์เก่ากับ “BBL Interview Workshop 2015” ครั้งที่ 5 เพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้พบและสมัครงานโดยตรงกับสถานประกอบการ เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ Convention 1 ชั้น 4 อาคาร 11 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชา
วันที่ : 
  09 พ.ย. 2558
สถานที่ : 
  สำนักงานทะเบียน ชั้น L อาคาร 1
 
  9 พ.ย. 58 - ระดับปริญญาตรี : วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชา (บันทึก "W" ไม่คืน/ไม่โอนเงินค่าหน่วยกิต) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานทะเบียน ชั้น L อาคาร 1 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  ต้อนรับคณะมูลนิธิเพื่อการศึกษาไทยจีน
วันที่ : 
  09 พ.ย. 2558
สถานที่ : 
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
 
  9 พ.ย. 58 - มูลนิธิเพื่อการศึกษาไทยจีน พาคณะเยี่ยมชมจาก 4 สถานบันการศึกษาจากประเทศจีน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยครูหมิ่นหนาน มหาวิทยาลัยเกษตรและป่าไม้เจ้อเจียง มหาวิทยาลัยการประมงกว่างตง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเสฉวน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เวลา 10.00 – 12.00 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  กีฬามหาวิทยาลัยฯครั้งที่ 43 รอบคัดเลือก
วันที่ : 
  07 พ.ย. 2558
สถานที่ : 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 
  7 – 13 พ.ย. 58 : สำนักงานการกีฬา พานักกีฬามหาวิทยาลัย จำนวน 80 คน เข้าร่วมการแข่งขัน “กีฬามหาวิทยาลัยฯครั้งที่ 43 รอบคัดเลือก” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาออกกำลังกายพร้อมทั้งร่วมกิจกรรมกับสถาบันต่าง ๆ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  การแข่งขันโครงสร้างสะพานเหล็กจำลอง ประจำปี 2558
วันที่ : 
  06 พ.ย. 2558
สถานที่ : 
  Exhibition Hall
 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัด “การแข่งขันทางวิศวกรรมโยธาระดับอุดมศึกษา การแข่งขันโครงสร้างสะพานเหล็กจำลอง ประจำปี 2558 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” เวลา 08.30-21.30 น. ณ Exhibition Hall ชั้น 1 อาคาร 11 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  หลักการรับประทานอาหารสากลแบบ Full Course
วันที่ : 
  02 พ.ย. 2558
สถานที่ : 
  โรงแรมรามาการ์เด้น
 
  2 – 4 พ.ย. 58 : สาขาวิชาธุรกิจการบิน คณะศิลปศาสตร์ พานักศึกษที่ลงทะเบียนวิชา ALB113 เรียนรู้ “หลักการรับประทานอาหารสากลแบบ Full Course” อย่างถูกต้องตามมารยาทสังคม ผ่านประสบการณ์จริง เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้น .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  ศึกษาดูงาน บริษัท เคอาร์เอส สไปร์ซี่ฟู้ด จำกัด
วันที่ : 
  02 พ.ย. 2558
สถานที่ : 
  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 
  2 พ.ย. : คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง “ศึกษาดูงาน บริษัท เคอาร์เอส สไปร์ซี่ฟู้ด จำกัด” เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  “นั่งสมาธิ สวดมนต์”
วันที่ : 
  01 พ.ย. 2558
สถานที่ : 
  ลานธรรมอาคารอเนกกประสงค์
 
  ตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายน พบกับกิจกรรม “นั่งสมาธิ สวดมนต์” เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้สวดมนต์ไหว้พระและปฏิบัติธรรม อันจะเป็นผลดีต่อการดำเนินชีวิต เวลา 16.30 - 18.00 น. ณ ลานธรรมอาคารอเนกกประสงค์ .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  รวมพลคนเต้นแอโรบิค
วันที่ : 
  01 พ.ย. 2558
สถานที่ : 
  ลานกิจกรรมหน้าอาคาร 10
 
  ทุกวันจันทร์ , พุธ , ศุกร์ ตลอดทั้งเดือน พ.ย. : พบกันกิจกรรม “รวมพลคนเต้นแอโรบิค” เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา และรณรงค์ ให้ผู้ที่สนใจได้ออกกำลังกายและมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้น เวลา 17.00 - 18.00 ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคาร 10 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  กีฬาบาสเกตบอล TOA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ดิวิชั่น 1
วันที่ : 
  01 พ.ย. 2558
สถานที่ : 
  มหาวิทยาลัยรังสิต
 
  1 – 28 พ.ย. 58 : ร่วมส่งเสียงเชียร์ ตัวแทนนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน 12 คน เข้าร่วมการแข่งขัน “กีฬาบาสเกตบอล TOA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ดิวิชั่น 1” ณ มหาวิทยาลัยรังสิต .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  เปิดโลกสู่ธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
วันที่ : 
  31 ต.ค. 2558
สถานที่ : 
  โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
 
  31 ต.ค. – 1 พ.ย. 58 : สาขาวิชาธุรกิจการบิน คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ “เปิดโลกสู่ธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว” เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมแก่นักศึกษา ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  บำเพ็ญประโยชน์มอบอุปกรณ์การเรียนและกีฬา พร้อมศึกษาดูงาน
วันที่ : 
  24 ต.ค. 2558
สถานที่ : 
  จังหวัดกาญจนบุรี
 
  24 - 25 ตุลาคม : หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัญญาดุษฏีบัณฑิต (สาขาการบัญชี) จัดโครงการ "บำเพ็ญประโยชน์มอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง" พร้อมทั้งกิจกรรม "ศึกษาดูงาน บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์แนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด" ณ จังหวัดกาญจนบุรี .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  ศึกษาดูงานท่าอากาศยานทหารกองบิน 6 ดอนเมือง
วันที่ : 
  21 ต.ค. 2558
สถานที่ : 
  ท่าอากาศยานทหารกองบิน 6 ดอนเมือง
 
  คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ "ศึกษาดูงานท่าอากาศยานทหารกองบิน 6 ดอนเมือง" เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ พร้อมทั้งเห็นภาพรวมของการปฏิบัติงานบริการผู้โดยสารในสถานที่จริง และกระตุ้นให้เกิดใจรักในงานบริการ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 6 ดอนเมือง เวลา 09.00 - 12.00 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  Turn Pro Go Admission by SPU - PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
วันที่ : 
  18 ต.ค. 2558
สถานที่ : 
  Auditorium 1
 
  Turn Pro Go Admission by SPU ติวเข้มตลอดปีแก่น้อง ม.6 และเทียบเท่า "PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์" โดย อ.ชาย ณัชพล พันธุมนตรี (The-i-D Tutor) ณ Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 11 เวลา 09.00 -16.00 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  Turn Pro Go Admission by SPU - PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
วันที่ : 
  17 ต.ค. 2558
สถานที่ : 
  Auditorium 1
 
  Turn Pro Go Admission by SPU ติวเข้มตลอดปีแก่น้อง ม.6 และเทียบเท่า "PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์" โดย อ.โจ้ รุ่งโรจน์ อังวิทยาธร (The-i-DTutor) ณ Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 11 เวลา 09.00 -16.00 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  Update IPPE กรอบการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน
วันที่ : 
  13 ต.ค. 2558
สถานที่ : 
  Convention 1 ชั้น 4 อาคาร 11
 
  คณะบัญชี ร่วมกับสมาคมผู้ตรวจภายในแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมสัมมนาเรื่อง "Update IPPE กรอบการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน" ณ Convention 1 ชั้น 4 อาคาร 11 เวลา 08.30 - 16.30 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  เปลี่ยนดิจิทัลสู่ AEC
วันที่ : 
  13 ต.ค. 2558
สถานที่ : 
  Auditorium 2
 
  หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 จัดสัมมนา หัวข้อ "เปลี่ยนดิจิทัลสู่ AEC" ณ Auditorium 2 ชั้น 14 อาคาร 11 เวลา 17.00 - 19.00 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  สอบกลางภาค 1 /2558
วันที่ : 
  12 ต.ค. 2558
สถานที่ : 
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
 
  12- 18 ตุลาคม : นักศึกษาระดับปริญญาตรี สอบกลางภาค 1 /2558 .
อ่านต่อ+

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/161 -> << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
.