ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : 
  การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชี (CPD)
วันที่ : 
  19 ธ.ค. 2558
สถานที่ : 
  ห้องประชุมปัทมา ชั้น 4 อาคาร 1
 
  คณะบัญชี ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชี (CPD)” โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ ผศ.ยุวดี เครือรัฐติกาล และ ผศ.รองเอก วรรณพฤกษ์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมปัทมา ชั้น 4 อาคาร 1 ค่าสมัครอบรม 600 บาท สอบถามโทร 0 2579 1111 ต่อ 2374-5 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  Turn Pro Go Admission by SPU “ONET - วิชาสังคม”
วันที่ : 
  19 ธ.ค. 2558
สถานที่ : 
  Auditorium 1-2 ชั้น 14 อาคาร 11
 
  Turn Pro Go Admission by SPU กิจกรรมติวเข้มตลอดปีแก่น้อง ม.6 และเทียบเท่า “ONET - วิชาสังคม” โดย อ.เทียนชัย สุริมาศ (The i-D Tutor) ณ Auditorium 1-2 ชั้น 14 อาคาร 11 เวลา 09.00 -16.00 น. สอบถามโทร 0 2558 6888 ต่อ 2121-4 และ 1276 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
วันที่ : 
  18 ธ.ค. 2558
สถานที่ : 
  Board Room ชั้น 14 อาคาร 11
 
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ “จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ” ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ บริษัทเอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) เพื่อความร่วมมือพัฒนาอาชีพและบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ Board Room ชั้น 14 อาคาร 11 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  SBS OPEN HOUSE 2015
วันที่ : 
  09 ธ.ค. 2558
สถานที่ : 
  Exhibition Hall ชั้น 1 อาคาร 11
 
  พบกับจัดกิจกรรม “SBS OPEN HOUSE 2015” ไขข้อข้องใจ คณะบริหารธุรกิจ แบบหมดเปลือก สนุกไปกับการประกวด Best Product Best Idea พร้อมกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย และพิเศษสุดๆกับ Mini Concert จากศิษย์ปัจจุบัน ZANI AF6 เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ Exhibition Hall ชั้น 1 อาคาร 11 สอบถามโทร 0 2558 6888 ต่อ 2327,2362 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ : 
  04 ธ.ค. 2558
สถานที่ : 
  ลานกิจกรรมหน้าอาคาร 10
 
  “พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช” จัดโดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานกิจการนักศึกษา เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคาร 10 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  พิธีทำบุญตักบาตรถวาย "ในหลวง"
วันที่ : 
  03 ธ.ค. 2558
สถานที่ : 
  บริเวณหน้าอาคาร 11
 
  สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ขอเชิญร่วม พิธีทำบุญตักบาตรถวาย "ในหลวง" ของแผ่นดิน โดยนิมนต์พระจากวัดบางบัว 19 รูป เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้ร่วมกันทำความดีเพื่อถวายแด่ในหลวงของแผ่นดิน เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร 11 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  เรียนบัญชี ก็เป็น SMEs Idol ได้
วันที่ : 
  02 ธ.ค. 2558
สถานที่ : 
  Auditorium 2 ชั้น 14 อาคาร 11
 
  คณะบัญชี จัดกิจกรรม "เรียนบัญชี ก็เป็น SMEs Idol ได้" การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่ พร้อมเชิญรับชมการแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ โดยนักศึกษาคณะบัญชี ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 30,000 บาท เวลา 12.00 – 15.00 น. ณ Auditorium 2 ชั้น 14 อาคาร 11 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  “SPU The Professional ครั้งที่ 7
วันที่ : 
  02 ธ.ค. 2558
สถานที่ : 
  Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 11
 
  พบกับ “SPU The Professional ครั้งที่ 7” เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวในตำนาน "เจ๊กเม้ง" ผู้พลิกธุรกิจสู่ความสำเร็จ กลายเป็นธุรกิจอาหาร JM Cuisine ด้วยความอัจฉริยะและความเพียรของตนเอง "JM Cuisine มหัศจรรย์ร้านอาหารขยันคิด" ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ (ไอซ์) เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 11 สำรองที่นั่งได้ที่ www.spu.ac.th/theprofessional .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  ตอบปัญหากฎหมายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 58
วันที่ : 
  02 ธ.ค. 2558
สถานที่ : 
  บัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร 1
 
  คณะนิติศาสตร์ จัดการแข่งขัน “ตอบปัญหากฎหมายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2558 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เวลา 08.30 – 14.30 น. ณ บัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพภายใน และวุฒิภาวะทางอารมณ์
วันที่ : 
  27 พ.ย. 2558
สถานที่ : 
  โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก
 
  27 - 30 พ.ย. 58 - สาขาวิชาธุรกิจการบิน คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรม “เข้าค่ายพัฒนาบุคลิกภาพภายใน และวุฒิภาวะทางอารมณ์” เพื่อให้นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความคิดเชิงริเริ่มสร้างสรรค์ และมีวินัยในตนเอง เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  ส่งเสริมความเป็นไทยประเพณีลอยกระทง
วันที่ : 
  25 พ.ย. 2558
สถานที่ : 
  บริเวณลานกิจกรรม หน้าอาคาร ๑๐
 
  25 พ.ย. 58 - ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ส่งเสริมความเป็นไทยประเพณีลอยกระทง” พบกับการออกร้าน กิจกรรมการละเล่นต่างๆ การแข่งขันการประดิษฐ์กระทง และการประกวดนางนพมาศ/เทพบุตร ประจำปี 2558 เวลา 09.00 – 19.00 น. ณ บริเวณลานกิจกรรม หน้าอาคาร ๑๐ .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  SPU The Professional ครั้งที่ 6
วันที่ : 
  19 พ.ย. 2558
สถานที่ : 
  ห้องออดิทอเรียม 1
 
  19 พ.ย. 58 - “SPU The Professional ครั้งที่ 6” พบกับ CEO หน้าใสจาก วุฒิ-ศักดิ์ คลินิกเสริมความงามอันดับหนึ่งของเมืองไทย เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม 1 อาคาร 11 ชั้น 14 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  ไหว้ครู-ครอบครู ดนตรี-นาฏศิลป์
วันที่ : 
  19 พ.ย. 2558
สถานที่ : 
  อาคารอเนกประสงค์
 
  19 พ.ย. 58 - ขอเชิญร่วมพิธี “ไหว้ครู-ครอบครู ดนตรี-นาฏศิลป์” เพื่อเป็นการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างนักศึกษา บุคลากรผู้ที่มีความสามารถ ความสนใจด้านดนตรีและนาฎศิลป์ไทย พร้อมทั้งเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิคุณต่อครูบาอาจารย์ เวลา 07.00 – 12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  ส่งเสริมการรักษ์สุขภาพ
วันที่ : 
  19 พ.ย. 2558
สถานที่ : 
  ศูนย์กีฬาในร่ม ชั้น 12 อาคาร 9
 
  19 พ.ย. 58 - สำนักงานการกีฬา จัดกิจกรรม “ส่งเสริมการรักษ์สุขภาพ” เพื่อให้นักศึกษามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีการพัฒนาบุคลิกภาพ และเห็นความสำคัญในการดูแลและรักษาสุขภาพ เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศูนย์กีฬาในร่ม ชั้น 12 อาคาร 9 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  การแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพสำหรับนักศึกษา ประจำปี 2558
วันที่ : 
  16 พ.ย. 2558
สถานที่ : 
  สนามกีฬากลางแจ้ง
 
  16 – 27 พ.ย. 58 - สำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ “การแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพสำหรับนักศึกษา ประจำปี 2558” เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับนักศึกษา และปลูกฝังให้มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ สนามกีฬากลางแจ้ง .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ทางเลือกวิชาชีพของนักบัญชี ครั้งที่ 4
วันที่ : 
  15 พ.ย. 2558
สถานที่ : 
  Convention 1
 
  15 – 18 พ.ย. 58 - คณะบัญชี จัดอบรมเพื่อให้ความรู้ “การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ทางเลือกวิชาชีพของนักบัญชี ครั้งที่ 4” สำหรับนักศึกษาคณะบัญชีชั้นปีที่ 3 – 4 เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่และงานในอนาคต เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ Convention 1 ชั้น 4 อาคาร 11 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  THAI-GERMAN CUP ครั้งที่ 18
วันที่ : 
  14 พ.ย. 2558
สถานที่ : 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
  14 – 15 พ.ย. 58 - สำนักงานการกีฬา ขอเชิญร่วมส่งเสียงเชียร์ให้กับตัวแทนนักกีฬา ทั้ง 2 คน เข้าร่วมการแข่งขันยูโด “THAI-GERMAN CUP ครั้งที่ 18” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  SPU Lib-Arts Young Talent Workshop
วันที่ : 
  14 พ.ย. 2558
สถานที่ : 
  อาคาร 11 ชั้น 3
 
  14 พ.ย. 58 - คณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญน้องๆ ม.6 หรือเทียบเท่า เยี่ยมชมคณะและสาขาสุดฮอตพร้อม Workshop อาชีพในฝันสุดชิค กับกิจกรรม “SPU Lib-Arts Young Talent Workshop เปิดบ้านศิลปศาสตร์ เปิดประสบการณ์สู่อาชีพในฝัน” เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคาร 11 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีปทุม สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2561 2222 ต่อ 1298 และ 1276 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  ประกาศรายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2558
วันที่ : 
  13 พ.ย. 2558
สถานที่ : 
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
 
  13 พ.ย. 58 - ระดับปริญญาตรี : ประกาศรายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ทางอินเตอร์เน็ต สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานทะเบียน ชั้น L อาคาร 1 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชา
วันที่ : 
  13 พ.ย. 2558
สถานที่ : 
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
 
  13 พ.ย. 58 - ระดับปริญญาโท-เอก : วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชา (บันทึก "W" ไม่คืน/ไม่โอนเงินค่าหน่วยกิต) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ชั้น 11 อาคาร 11 .
อ่านต่อ+

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/161 -> << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
.