ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : 
  นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ศึกษาดูงานครัวการบิน
วันที่ : 
  15 ก.พ. 2559
สถานที่ : 
  ครัวการบิน บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน)
 
  15 , 19 , 23 , 26 กุมภาพันธ์ : คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการบิน “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง” พานักศึกษาดูงานครัวการบิน บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน) เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ครัวการบิน บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน) .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  พัฒนาบุคลิกภาพสำหรับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะบัญชี
วันที่ : 
  11 ก.พ. 2559
สถานที่ : 
  ห้องประชุมบงกช ชั้น 6 อาคาร 10
 
  11 กุมภาพันธ์ : คณะบัญชี จัดอบรม “พัฒนาบุคลิกภาพสำหรับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะบัญชี” เพื่อให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่มีศักยภาพในการสอนพร้อมทั้งการให้บริการ เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมบงกช ชั้น 6 อาคาร 10 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  SPU : SAY HI TO ASEAN
วันที่ : 
  10 ก.พ. 2559
สถานที่ : 
  Exhibition Hall
 
  10 กุมภาพันธ์ : มหาวิทยัลยศรีปทุม จัดกิจกรรม “SPU : SAY HI TO ASEAN” ตอบรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ เพื่อประกาศความพร้อม ในการผลิตบัณฑิตเข้าสู่แรงงานนานาชาติ เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ Exhibition Hall ชั้น 1 อาคาร 11 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
วันที่ : 
  10 ก.พ. 2559
สถานที่ : 
  ลานกิจกรรมหน้าอาคาร 10
 
  10 – 11 กุมภาพันธ์ : ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรม “เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา” เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคาร 10 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  ขอเชิญชวนบริจาคโลหิต
วันที่ : 
  10 ก.พ. 2559
สถานที่ : 
  ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร 5
 
  10 – 11 กุมภาพันธ์ : กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย “ขอเชิญชวนบริจาคโลหิต” เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ และเสียสละต่อผู้อื่น เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร 5 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  ส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย
วันที่ : 
  05 ก.พ. 2559
สถานที่ : 
  ม.ศรีปทุม
 
  ทุกวันศุกร์ตลอดปี 2559 : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ขอเชิญร่วมรณรงค์ “ส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย” แต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของไทย ตลอดปี 2559 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  100 ความดี 100 ปี ชาตกาล ดร.สุข พุคยาภรณ์
วันที่ : 
  04 ก.พ. 2559
สถานที่ : 
  ลานธรรมมหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์
 
  4 , 11 , 18 กุมภาพันธ์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดกิจกรรม “100 ความดี 100 ปี ชาตกาล ดร.สุข พุคยาภรณ์” ขอเชิญร่วม ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 3 รูป เวลา 08.00 - 09.00 น. ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคาร 10 และไหว้พระสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม เวลา 16.30 - 18.00 น. ณ ลานธรรมมหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  SPU Korean Camp with IYF
วันที่ : 
  01 ก.พ. 2559
สถานที่ : 
  ศูนย์กีฬาในร่ม ชั้น 12 อาคาร 9
 
  1 กุมภาพันธ์ : ขอเชิญร่วมกิจกรรม “SPU Korean Camp with IYF” (International Youth Fellowship) ค่ายกิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมข้ามชาติ เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์กีฬาในร่ม ชั้น 12 อาคาร 9 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาอาชีพ
วันที่ : 
  01 ก.พ. 2559
สถานที่ : 
  ห้องประชุมบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11
 
  1 กุมภาพันธ์ : “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ” การพัฒนาอาชีพ และบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระหว่าง บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  SPU The Professional ครั้งที่ 8 "วู้ดดี้ เกิดมา STRONG"
วันที่ : 
  26 ม.ค. 2559
สถานที่ : 
  Auditorium 1
 
  29 ม.ค. - พบกับ “SPU The Professional ครั้งที่ 8” พบกับพิธีกรมากความสามารถ ฝีปากจัดจ้านเผ็ดดุทะลุจอ นาทีนี้ไม่มีใคร แรงส์ส์ส์..เกิน "วู้ดดี้ เกิดมา STRONG" วุฒิธร มิลินทจินดา ณ Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 11 เวลา 13.00 – 15.00 น. สำรองที่นั่งได้ที่ www.spu.ac.th/theprofessional .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  เปิดโลกสู่ธุรกิจการบิน ปี 2558 ณ ประเทศสิงคโปร์
วันที่ : 
  25 ม.ค. 2559
สถานที่ : 
  ประเทศสิงคโปร์
 
  25 – 30 ม.ค. - คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการบิน จัดกิจกรรม “เปิดโลกสู่ธุรกิจการบิน ปี 2558 ณ ประเทศสิงคโปร์” เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงด้านการใช้บริการในธุรกิจการบิน และสามารถมองเห็นอาชีพทางด้านธุรกิจการบิน ณ ประเทศสิงคโปร์ .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  ตอบปัญหาด้านการบัญชีสำหรับนักเรียน ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. ครั้งที่ 7
วันที่ : 
  14 ม.ค. 2559
สถานที่ : 
  บัวหลวงแกรนด์รูม
 
  14 ม.ค. - คณะบัญชี ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย และสำนักงานบัญชีคุณภาพ จัดแข่งขัน “ตอบปัญหาด้านการบัญชีสำหรับนักเรียน ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. ครั้งที่ 7” ณ บัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร 1 เวลา 08.30 - 16.30 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  100 ปี ชาตกาล ดร.สุข พุคยาภรณ์
วันที่ : 
  12 ม.ค. 2559
สถานที่ : 
  Exhibition Hall
 
  12 ม.ค. - วันศรีปทุม ประจำปี 2559 ร่วมจัดพิธี “100 ปี ชาตกาล ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม” ณ Exhibition Hall ชั้น 1 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  ครูแสนดี ประจำปี 2559
วันที่ : 
  10 ม.ค. 2559
สถานที่ : 
  บัวหลวงแกรนด์ รูม
 
  10 ม.ค. - มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ จัดพิธีมอบเกียรติบัตร ”ครูแสนดี ประจำปี 2559” เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ครูที่อุทิศการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณของครูอย่างแท้จริง ณ บัวหลวงแกรนด์ รูม ชั้น 5 อาคาร 1 เวลา 8.30 - 12.00 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 27
วันที่ : 
  08 ม.ค. 2559
สถานที่ : 
  บัวหลวงแกรนด์รูม
 
  8 ม.ค. - ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 27” (ภาคการศึกษาที่ 2/2558) เพื่อให้นักศึกษาทีความเข้าใจแนวทางในการปรับบุคลิกภาพและการวางตัวอย่างเหมาะสมก่อนออกปฏิบัติงานจริง ณ บัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร 1 เวลา 09.00 – 12.00 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  "แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสหกิจศึกษา"
วันที่ : 
  07 ม.ค. 2559
สถานที่ : 
  Auditorium 1
 
  7 ม.ค. - ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดอบรมเชิงนโยบาย ครั้งที่ 1 “แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม” เพื่อพัฒนางานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติ และนานาชาติ ณ Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 11 เวลา 08.30 – 16.00 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร
วันที่ : 
  04 ม.ค. 2559
สถานที่ : 
  ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่
 
  ตลอดเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ : งานวิชาทหาร กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง พานักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี แต่ละผลัดเข้าร่วม “การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร และเข้ารับการฝึกกระโดดร่มแบบพาราเซล” ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558
วันที่ : 
  22 ธ.ค. 2558
สถานที่ : 
  Auditorium 1-2 ชั้น 14 อาคาร 11
 
  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย จัดกิจกรรม “การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558” (SPUCON15) เรื่อง ผลงานวิจัยและนวัติกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ Auditorium 1-2 ชั้น 14 อาคาร 11 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  เรียนรู้วัฒนธรรมข้ามชาติ สู่ประชาคมอาเซียน
วันที่ : 
  21 ธ.ค. 2558
สถานที่ : 
  ห้องประชุมบงกช ชั้น 6 อาคาร 10
 
  ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรม “เรียนรู้วัฒนธรรมข้ามชาติ สู่ประชาคมอาเซียน” เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างในภูมิภาคอาเซียน และสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติก่อนออกปฏิบัติงานต่างประเทศ เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมบงกช ชั้น 6 อาคาร 10 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  Young Talent Photography Workshops @ SPU EP.2
วันที่ : 
  20 ธ.ค. 2558
สถานที่ : 
  คณะนิเทศศาสตร์ ชั้น 8 อาคาร 9
 
  “Young Talent Photography Workshops @ SPU EP.2” อบรมถ่ายภาพกับ SPU “สอนน้องเทิร์นโปร ตั้งแต่ยังไม่โตดี” โดยมืออาชีพผู้มีประสบการณ์ อ.ธีรพันธ์ ชนาพรรณ หัวหน้าสาขาวิชาการโฆษณา ซึ่งอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของรางวัลงานประกวดนักศึกษามากมาย เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ คณะนิเทศศาสตร์ ชั้น 8 อาคาร 9 สอบถามโทร 0 2561 2222 ต่อ 1298 และ 1276 .
อ่านต่อ+

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/161 -> << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
.