ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : 
  SPU Grand Opening College of Tourism and Hospitality
วันที่ : 
  26 มี.ค. 2559
สถานที่ : 
  ชั้น 3 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
 
  26 มีนาคม 2559 : วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ขอเชิญน้องๆ ม.6 หรือเทียบเท่า เยี่ยมชมสาขาวิชาสุดฮอต “SPU Grand Opening College of Tourism and Hospitality” พร้อมร่วม Workshop อาชีพในฝันสุดชิค เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ชั้น 3 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.spu.ac.th/turnpro/ .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  พิธีพระราชทานประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (วิทยาลัยในเครือไทย – เทค)
วันที่ : 
  26 มี.ค. 2559
สถานที่ : 
  ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
  26 มีนาคม 2559 : ขอเชิญร่วมรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพระราชทานประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยในเครือไทย – เทค สถาบันการศึกษาเอกชน เวลา 18.00 น. ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  กีฬาบุคลากรเอกชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 3
วันที่ : 
  26 มี.ค. 2559
สถานที่ : 
  มหาวิทยาลัยหัวเฉลียวเฉลิมพระเกียรติ
 
  26 มีนาคม 2559 : สำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม พาบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขัน “กีฬาบุคลากรเอกชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 3” เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ และพัฒนาศักยภาพของบุกคลากร เวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉลียวเฉลิมพระเกียรติ .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  SPU THE PROFESSIONAL“Born to be… ไอทีแมน !”
วันที่ : 
  22 มี.ค. 2559
สถานที่ : 
  Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 11
 
  22 มีนาคม 2559 : SPU THE PROFESSIONAL เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง “Born to be… ไอทีแมน !” จากเด็กติดเกมสู่ไอทีแมน ผู้ชายอารมณ์ดี ที่รอบรู้เรื่องเทคโนโลยีไอทีไม่มีที่สิ้นสุด “คุณหนุ่ย Show No Limit (พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์)” ที่จะมาแบทุกไต๋ ให้ชาวศรีปทุม เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 11 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  สอนออกแบบการ์ตูนคาแรคเตอร์ตัวเอง
วันที่ : 
  20 มี.ค. 2559
สถานที่ : 
  คณะดิจิทัลมีเดีย ชั้น 6 อาคาร 11
 
  20 มีนาคม 2559 : คณะดิจิทัลมีเดีย ชวนฮิปสเตอร์วัยทีนร่วมเวิร์คช็อป “สอนออกแบบการ์ตูนคาแรคเตอร์ตัวเอง” ในกิจกรรม Character Design SDM Workshop ครั้งที่ 1 โดยตัวจริงระดับมืออาชีพ พร้อมประทับผลงานลงบนเสื้อกลับบ้านฟรีๆ เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คณะดิจิทัลมีเดีย ชั้น 6 อาคาร 11 ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.spu.ac.th/turnpro/ .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  เก็บเส้นทางกรุงเทพ-นครปฐม-กาญจนบุรี
วันที่ : 
  20 มี.ค. 2559
สถานที่ : 
  ส้นทางกรุงเทพ-นครปฐม-กาญจนบุรี
 
  20 – 21 มีนาคม 2559 : สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ “เก็บเส้นทางกรุงเทพ-นครปฐม-กาญจนบุรี” เพื่อรับประกาศนียบัตรวิชาชีพมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) ณ เส้นทางกรุงเทพ-นครปฐม-กาญจนบุรี .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  SPU Cover Dance Workshop ครั้งที่ 1
วันที่ : 
  19 มี.ค. 2559
สถานที่ : 
  สาขาวิชาศิลปะการแสดง ชั้น 1 อาคาร 9
 
  19 มีนาคม 2559 : สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ ชวนขาแดนซ์วัยทีน ร่วมฟินเวอร์กันใน “SPU Cover Dance Workshop ครั้งที่ 1” กับ Workshop สอนเต้น Cover Dance สไตล์ K-Pop, J-Pop สุดจี๊ด พร้อมร่วม Battle กันแบบสุดมันส์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สาขาวิชาศิลปะการแสดง ชั้น 1 อาคาร 9 ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.spu.ac.th/turnpro/ .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  เปิดโลกสู่ธุรกิจการบิน ปี 2558 ณ ประเทศสิงคโปร์
วันที่ : 
  16 มี.ค. 2559
สถานที่ : 
  ประเทศสิงคโปร์
 
  16 - 17 มีนาคม 2559 : สาขาวิชาธุรกิจการบิน คณะศิลปศาสตร์ จัดทริป “เปิดโลกสู่ธุรกิจการบิน ปี 2558 ณ ประเทศสิงคโปร์” เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์โดยตรงด้านการใช้บริการในธุรกิจการบิน และสามารถมองเห็นอาชีพทางด้านธุรกิจการบิน ณ ประเทศสิงคโปร์ .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
วันที่ : 
  15 มี.ค. 2559
สถานที่ : 
  ห้องปัทมา ชั้น 4 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์
 
  15 - 16 มีนาคม 2559 สำนักงานประกันคุณภาพ จัดโครงการ “อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร” เวลา 08.00 - 18.00 น. ณ ห้องปัทมา ชั้น 4 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  ศึกษาดูงานครัวการบิน
วันที่ : 
  15 มี.ค. 2559
สถานที่ : 
  ครัวการบิน บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน)
 
  15 และ 18 มีนาคม 2559 : สาขาวิชาธุรกิจการบิน คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ “ศึกษาดูงานครัวการบิน บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน)” เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ และเห็นภาพรวมของการปฏิบัติงานผลิตอาหาร สำหรับบริการบนเครื่องบิน เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ครัวการบิน บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน) .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  ต้อนรับ "วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคเหนือ”
วันที่ : 
  09 มี.ค. 2559
สถานที่ : 
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
 
  9 มีนาคม 2559 : “ยินดีต้อนรับ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคเหนือ” ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการเรียนการสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะบัญชี พร้อมทั้งเยี่ยมชมการจัดการสำนักหอสมุด และสำนักงานรับสมัคร เวลา 09.00 – 12.30 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
วันที่ : 
  04 มี.ค. 2559
สถานที่ : 
  Boardroom ชั้น 14 อาคาร 11
 
  4 มีนาคม 2559 : “พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)” ระหว่าง บริษัท ไทยสิริ ทราเวล แพลนเนอร์ จำกัด และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ Boardroom ชั้น 14 อาคาร 11 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  English for Fun ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ : 
  03 มี.ค. 2559
สถานที่ : 
  โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี
 
  3 มีนาคม 2559 “English for Fun ประจำปีการศึกษา 2558” .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  มัคคุเทศก์น้อย รุ่น 3 ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ : 
  03 มี.ค. 2559
สถานที่ : 
  เทศบาลตำบลบางพลี สมุทรปราการ
 
  3 – 4 มีนาคม 2559 : สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรม “มัคคุเทศก์น้อย รุ่น 3 ประจำปีการศึกษา 2559” เสริมสร้างทักษะให้เยาวชนมีความรู้ด้านการท่องเที่ยว เข้าใจใน มารยาท จรรยาบรรณ และวิธีการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์อย่างถูกต้อง เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ เทศบาลตำบลบางพลี สมุทรปราการ .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  เสริมสร้างความเป็นมืออาชีพ คณะบริหารธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2/2558
วันที่ : 
  01 มี.ค. 2559
สถานที่ : 
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
  1 มี.ค. – 6 พ.ค. 59 : เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง พบกับกิจกรรม “เสริมสร้างความเป็นมืออาชีพ คณะบริหารธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2/2558” บรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญ ให้ความรู้และเล่าประสบการณ์ผ่านมุมมองคนทำงาน สำหรับนักศึกษารายวิชา MGT413, MKT442, MKT443, MKT466, ITB472, ITB373, HRM390, HRM481, FIB430 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ New Entrepreneurs Creation : NEC
วันที่ : 
  27 ก.พ. 2559
สถานที่ : 
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
 
  27 กุมภาพันธ์ – 9 เมษายน : ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดอบรม “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ New Entrepreneurs Creation : NEC” เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  คณะศิลปศาสตร์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
วันที่ : 
  23 ก.พ. 2559
สถานที่ : 
  ห้องประชุมบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11
 
  23 กุมภาพันธ์ : คณะศิลปศาสตร์ “จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ” ระหว่าง บริษัท โกลบอล ลิ้งค์ อินเตอร์เนชั่นแนล ฮอลิเดย์ จำกัด และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  กิจกรรมทางพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา”
วันที่ : 
  19 ก.พ. 2559
สถานที่ : 
  ลานกิจกรรมหน้าอาคาร 10
 
  19 กุมภาพันธ์ : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนและพุทธศาสนิกชน ได้ศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติตนให้ชีวิตมีสิ่งที่ดีตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคาร 10 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  เตรียมความพร้อมรับมาตรการบัญชีเล่มเดียว
วันที่ : 
  18 ก.พ. 2559
สถานที่ : 
  ห้อง 5-901 ชั้น 9 อาคาร 5
 
  18 กุมภาพันธ์ : คณะบัญชี ขอเชิญร่วมฟังเสวนา “เตรียมความพร้อมรับมาตรการบัญชีเล่มเดียว” โดยวิทยากรตัวจริง ที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์จริง เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้อง 5-901 ชั้น 9 อาคาร 5 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักบัญชี
วันที่ : 
  18 ก.พ. 2559
สถานที่ : 
  อาคารเอนกประสงค์
 
  18 – 19 กุมภาพันธ์ : สมาคมส่งเสริมบุคลิกภาพสตรี ร่วมกับคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญร่วมกิจกรรม “การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักบัญชี” เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและบุคลิกภาพที่ดีในการทำงาน เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ .
อ่านต่อ+

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/161 -> << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
.