ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : 
  ตัวแทน นศ. ร่วมแข่งขัน “แผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 25"
วันที่ : 
  29 เม.ย. 2559
สถานที่ : 
  สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
 
  29 เม.ย. 59 : ร่วมส่งแรงเชียร์ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด เข้าร่วมการแข่งขัน “ประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 25” กับชมรมยุวสมาชิกการตลาดแห่งประเทศไทย (Smart J-MAT) ณ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  Work Shop “ฝึกอบรมการจัดดอกไม้สดเบื้องต้น”
วันที่ : 
  29 เม.ย. 2559
สถานที่ : 
  11-12A03 ชั้น 12A อาคาร 11
 
  29 เม.ย. 59 : คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม จัดบรรยายพิเศษ พร้อม Work Shop “ฝึกอบรมการจัดดอกไม้สดเบื้องต้น” เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 11-12A03 ชั้น 12A อาคาร 11 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  การปรับตัวของสมาชิกประชาคมอาเซียน
วันที่ : 
  28 เม.ย. 2559
สถานที่ : 
  Theater room ชั้น 3 อาคาร 11
 
  28 เม.ย. 59 : คณะบริหารธุรกิจ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญรับฟังเสวนา “การปรับตัวของสมาชิกประชาคมอาเซียน” เพื่อได้นำความรู้ความเข้าใจในมิติต่างๆ ไปประยุกต์ใช้กับโอกาสที่เกิดขึ้นในการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ Theater room ชั้น 3 อาคาร 11 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  พัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ EQ และบุคลิกภาพ
วันที่ : 
  28 เม.ย. 2559
สถานที่ : 
  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 
  28 – 29 เม.ย. 59 : คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรม “พัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ EQ และบุคลิกภาพ” เพื่อให้นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความคิดเชิงริเริ่มสร้างสรรค์ และมีวินัยในตนเอง ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  การแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจเพื่อการส่งออกในตลาดอาเซียน
วันที่ : 
  27 เม.ย. 2559
สถานที่ : 
  Convention 1 ชั้น 4 อาคาร 11
 
  27 เม.ย. 59 : คณะบริหารธุรกิจ ขอเชิญร่วมรับชม “การแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจเพื่อการส่งออกในตลาดอาเซียน” รอบชิงชนะเลิศ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาท เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ Convention 1 ชั้น 4 อาคาร 11 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ สมาคมสำนักงานบัญชี
วันที่ : 
  27 เม.ย. 2559
สถานที่ : 
  Boardroom ชั้น 14 อาคาร 11
 
  27 เม.ย. 59 : “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ” ระหว่างคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ เวลา 08.30 - 10.00 น. ณ Boardroom ชั้น 14 อาคาร 11 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  สร้างนักการเงินมืออาชีพเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
วันที่ : 
  27 เม.ย. 2559
สถานที่ : 
  ห้อง 9-904 ชั้น 9 อาคาร 9
 
  27 เม.ย. 59 : สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ TISCO Financial Group Public Company Limited จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษและการเรียนรู้แบบแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) ในกิจกรรม “สร้างนักการเงินมืออาชีพเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (เส้นทางสู่อาชีพทางการเงิน)” เวลา 15.00 - 17.30 น. ณ ห้อง 9-904 ชั้น 9 อาคาร 9 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  อบรมเชิงปฏิบัติการสำนักงานบัญชีคุณภาพ
วันที่ : 
  27 เม.ย. 2559
สถานที่ : 
  ห้องประชุม 11-1203A และ ห้องประชุมปัทมา
 
  27 – 28 เม.ย. 59 : คณะบัญชี จัดกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการสำนักงานบัญชีคุณภาพ” พบกับการบรรยายและการฝึกปฏิบัติการ “ต้นกล้าสำนักงานบัญชี” โดยวิทยากรคุณศิริรัฐ โชติเวชการ (นายกสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ) เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 11-1203A ชั้น 12A อาคาร 11 (27 เม.ย.) และ ห้องประชุมปัทมา (28 เม.ย.) ชั้น 4 อาคาร 1 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  การแข่งขันฟุตซอล มูลนิธิดร.สุข พุคยาภรณ์ เอฟ เอ คัฟ 2016
วันที่ : 
  27 เม.ย. 2559
สถานที่ : 
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
  27 – 29 เม.ย. 59 : สำนักงานการกีฬา ร่วมกับ มูลนิธิดร.สุข พุคยาภรณ์ ขอเชิญชม “การแข่งขันฟุตซอล มูลนิธิดร.สุข พุคยาภรณ์ เอฟ เอ คัฟ 2016” การแข่งขันฟุตซอลระดับมัธยมศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาท ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  สู่นักแปลมืออาชีพ
วันที่ : 
  26 เม.ย. 2559
สถานที่ : 
  Auditorium 2 ชั้น 14 อาคาร 11
 
  26 เม.ย. 59 : คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ จัดกิจกรรม “สู่นักแปลมืออาชีพ” เพื่อพัฒนานักศึกษาให้ได้รับความรู้ และประสบการณ์ตรงจากวิทยากรนักแปลมืออาชีพ เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ Auditorium 2 ชั้น 14 อาคาร 11 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจ ครั้งที่ 6
วันที่ : 
  25 เม.ย. 2559
สถานที่ : 
  Convention 1 ชั้น 4 อาคาร 11
 
  25 – 27 เม.ย. 59 : คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ กรมสรรพากร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจ ครั้งที่ 6” เตรียมความพร้อมนักศึกษาที่จะออกไปปฏิบัติงานด้านการบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ Convention 1 ชั้น 4 อาคาร 11 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  “เก็บเส้นทางกรุงเทพ-นครราชสีมา-บุรีรัมย์”
วันที่ : 
  24 เม.ย. 2559
สถานที่ : 
  เส้นทาง กรุงเทพ-นครราชสีมา-บุรีรัมย์
 
  24 – 25 เม.ย. 59 : คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว จัดกิจกรรม “เก็บเส้นทางกรุงเทพ-นครราชสีมา-บุรีรัมย์” เพื่อรับประกาศนียบัตรวิชาชีพมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) ณ เส้นทาง กรุงเทพ-นครราชสีมา-บุรีรัมย์ .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  SPU Coop Mini Job Fair 2016
วันที่ : 
  21 เม.ย. 2559
สถานที่ : 
  Auditorium 1 – 2
 
  21 เม.ย. 59 : ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรม “SPU Coop Mini Job Fair 2016” ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และพบปะสถานประกอบการชั้นนำที่จะรับสมัครงานมากมาย เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ Auditorium 1 – 2 ชั้น 14 อาคาร 11 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  บริษัททัวร์จำลองประเทศลาว (เวียงจันทร์-วังเวียง)
วันที่ : 
  21 เม.ย. 2559
สถานที่ : 
  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 
  21 – 25 เม.ย. 59 : คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว จัดกิจกรรม “บริษัททัวร์จำลองประเทศลาว (เวียงจันทร์-วังเวียง)” เพื่อให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติในการนำความรู้องค์รวมมาใช้ในการฝึกปฏิบัติงานเสมือนจริง ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  บริการวิชาการแก่เยาวชนในชุมชนเคหะบางบัว
วันที่ : 
  06 เม.ย. 2559
สถานที่ : 
  สนามกีฬากลางในชุมชนเคหะบางบัว
 
  6 เม.ย. 59 : คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ จัดกิจกรรม “บริการวิชาการแก่เยาวชนในชุมชนเคหะบางบัว” เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมจิตอาสา เพิ่มความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนผ่านทางกิจกรรมนันทนาการ เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ สนามกีฬากลางในชุมชนเคหะบางบัว .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  คนไทย...หัวใจไทย ครั้งที่ 9
วันที่ : 
  04 เม.ย. 2559
สถานที่ : 
  ลานกิจกรรมหน้าอาคาร 10
 
  4 – 5 เม.ย. 59 : ขอเชิญร่วมกิจกรรม “อนุรักษ์มรดกไทย ประเพณีสงกรานต์” และกิจกรรม “วัยรุ่น วัยวุ่น รู้ทันความเครียด” ในงาน “คนไทย...หัวใจไทย ครั้งที่ 9” รื่นรมย์..กับนิทรรศการ 4 ภาค ชมเพลิน..กับการแสดง และเดินชิม..กับอาหารหลากหลายสไตล์ เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคาร 10 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  “Paths 4 Pro : Tips & Tricks - Excel 4 Finance
วันที่ : 
  02 เม.ย. 2559
สถานที่ : 
  ห้อง 5-1006 ชั้น 10 อาคาร 5
 
  2 – 3 เม.ย. 59 : คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร จัดกิจกรรม “Paths 4 Pro : Tips & Tricks - Excel 4 Finance” เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ในเชิงทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Excel สำหรับงานด้านการเงินด้วยฟังก์ชันพิเศษ "Financial Function" ณ ห้อง 5-1006 ชั้น 10 อาคาร 5 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  Super Active Soft Talk #3 - 4
วันที่ : 
  01 เม.ย. 2559
สถานที่ : 
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 
  1 เม.ย. 59 : พบกับกิจกรรมพัฒนาตัวตนแก่นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ “Super Active Soft Talk #3” เคล็ดลับการเลือกมุมมอง... เลิกจำเจกับมุม tive มุมตึกเดิมๆ ติดดาวให้งานพรีเซนต์ โดยคุณแป๊ะ วิสันต์ ตั้งธัญญา จาก W Workspace Company Limited เวลา 10.00 – 12.00 น. และไปให้สุดกับ “Super Active Soft Talk #4” รู้จักวัสดุใหม่ อินเทรนด์ Solid Surface เปิดจินตนาการสุดขอบของงานออกแบบ โดย คุณชัญญา อนันตวุฒิ จาก Managing Director Lavenz เวลา 13.30 – 16.00 น. สอบถามได้ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 5 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  มศป. ร่วมกับ กรมสรรพากร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ : 
  28 มี.ค. 2559
สถานที่ : 
  Convention ชั้น 4 อาคาร 11
 
  28 – 31 มีนาคม 2559 : คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ กรมสรรพากร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจ ครั้งที่ 6” เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาที่จะออกไปปฏิบัติงานด้านการบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ Convention ชั้น 4 อาคาร 11 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ : 
  27 มี.ค. 2559
สถานที่ : 
  บัวหลวงแกรนด์รูม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
  27 มีนาคม 2559 : วิทยาลัยในเครือไทย-เทค จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558 (ปวส.) ณ บัวหลวงแกรนด์รูม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน .
อ่านต่อ+

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/161 -> << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
.