ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : 
  หลักสูตรที่ 4. Cloud Computing : การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
วันที่ : 
  14 มิ.ย. 2559
สถานที่ : 
  ม.ศรีปทุม ขอนแก่น
 
  14 – 19 มิ.ย. : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญชวนผู้สนใจเข้าอบรมเสริมสร้างความรู้และทักษะบุคลากรให้ก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล “หลักสูตรที่ 4. Cloud Computing : การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ” (รุ่นที่ 1) เวลา 08.30 – 17.30 น. ณ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ลงทะเบียนได้ที่ www.spusipa4.com .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจ
วันที่ : 
  13 มิ.ย. 2559
สถานที่ : 
  Convention 1 ชั้น 4 อาคาร 11
 
  13 – 15 มิ.ย. : คณะบัญชี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจ ครั้งที่ 6” เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับภาษีอากรก่อนออกไปปฏิบัติงานจริง เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ Convention 1 ชั้น 4 อาคาร 11 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  บัญชีครัวเรือน
วันที่ : 
  10 มิ.ย. 2559
สถานที่ : 
  รร.วัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธุ์อนุสรณ์) จ.พระนครศรีอยุธยา
 
  10 มิ.ย. : คณะบัญชี จัดกิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคมหรือชุมชน "บัญชีครัวเรือน" เพื่อให้ชุมชนรู้จักการบันทึกรายได้ และค่าใช้จ่าย การวางแผนการใช้จ่ายเงิน เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ รร.วัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธุ์อนุสรณ์) อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  หลักสูตรที่ 5. Internet of Things : อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
วันที่ : 
  09 มิ.ย. 2559
สถานที่ : 
  ม.ราชภัฎภูเก็ต
 
  9 – 11 มิ.ย. : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญชวนผู้สนใจเข้าอบรมเสริมสร้างความรู้และทักษะบุคลากรให้ก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล “หลักสูตรที่ 5. Internet of Things : อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง” (รุ่น 1) เวลา 08.30 – 17.30 น. ณ ม.ราชภัฎภูเก็ต ลงทะเบียนได้ที่ www.spusipa4.com .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  ทำบุญคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ : 
  05 มิ.ย. 2559
สถานที่ : 
  Student Lounge คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 4
 
  5 มิ.ย. : พิธี “ทำบุญคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559” สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม เวลา 08.30 - 13.00 น. ณ Student Lounge คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 4 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  Enjoy Being Professional
วันที่ : 
  04 มิ.ย. 2559
สถานที่ : 
  ม.ศรีปทุม บางเขน
 
  4 มิ.ย. : “Enjoy Being Professional สนุกไปกับการเรียนรู้ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ” พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 (รอบ 1) เวลา 08.30 – 15.00 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  ประกวดมารยาทไทย ครั้งที่ 1
วันที่ : 
  02 มิ.ย. 2559
สถานที่ : 
  Exhibition Hall ชั้น 1 อาคาร 11
 
  2 มิ.ย. : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดการแข่งขัน “ประกวดมารยาทไทย ครั้งที่ 1” ระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ Exhibition Hall ชั้น 1 อาคาร 11 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  สานสัมพันธ์ SPU-ACC Freshly 2016
วันที่ : 
  01 มิ.ย. 2559
สถานที่ : 
  เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน
 
  1 มิ.ย. : คณะบัญชี จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์ SPU-ACC Freshly 2016” พานักศึกษาใหม่คณะบัญชีและเพื่อนๆ สร้างความสัมพันธ์ ร่วมรับชมภาพยนตร์ ณ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  เสริมสร้างศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 
  29 พ.ค. 2559
สถานที่ : 
  มารีนรีสอร์ท อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
 
  29 – 31 พ.ค. - พบกับกิจกรรม “เสริมสร้างศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558” เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม และรู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ณ มารีนรีสอร์ท อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  คลินิกกีฬา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
วันที่ : 
  27 พ.ค. 2559
สถานที่ : 
  โรงเรียนศรีบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
 
  27 พ.ค. - สำนักงานการกีฬา จัดกิจกรรม “คลินิกกีฬา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558” เพื่อส่งมอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนและชุมชนที่ขาดแคลน และส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด ณ โรงเรียนศรีบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  ค่ายผู้นำ เรียนรู้ ฝึกทำ ตามรอยเท้าพ่อ #59
วันที่ : 
  23 พ.ค. 2559
สถานที่ : 
  อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
 
  23 - 25 พ.ค. - ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และชุมชนสัมพันธ์ จัดค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา “ค่ายผู้นำ เรียนรู้ ฝึกทำ ตามรอยเท้าพ่อ #59” สืบสานพร้อมน้อมนำพระราชดำริ และหลักการทรงงานบูรณาการไปสู่กิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา
วันที่ : 
  17 พ.ค. 2559
สถานที่ : 
  อาคาร 40 ปี ศรึปทุม (อาคาร 11)
 
  17 พ.ค. - ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ขอเชิญร่วมกิจกรรม “วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา” เพื่อส่งเสริมและสืบสานประเพณีอันดีงามของสังคมไทย เวลา 07.00 - 10.00 น. ณ อาคาร 40 ปี ศรึปทุม (อาคาร 11) .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  “ฝึกอบรมทบทวนชุดปฎิบัติการตำรวจชุมชน และมวลชนสัมพันธ์
วันที่ : 
  13 พ.ค. 2559
สถานที่ : 
  สายธารรีสอร์ท จ.ชลบุรี
 
  13 – 17 พ.ค. - สำนักงานการกีฬา ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรม “ฝึกอบรมทบทวนชุดปฎิบัติการตำรวจชุมชน และมวลชนสัมพันธ์” กองบังคับการตำรวจนครบาล 2 ณ สายธารรีสอร์ท จ.ชลบุรี .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  Do and Don’t for Real Estate Developers
วันที่ : 
  13 พ.ค. 2559
สถานที่ : 
  Theater Room ชั้น 3 อาคาร 11
 
  13 พ.ค. - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง จัดฟังเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ในหัวข้อ “Do and Don’t for Real Estate Developers" โดย คุณวิญญู วานิชศิริโรจน์ Executive Vice President “DESIGN 103 INTERNATIONAL LTD." เวลา 09.30-12.00 น. ณ Theater Room ชั้น 3 อาคาร 11 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  เตรียมภาษาอังกฤษสำหรับสอบอัยการและผู้พิพากษา
วันที่ : 
  08 พ.ค. 2559
สถานที่ : 
  Theater Room ชั้น 3 อาคาร 11
 
  8 พ.ค. - คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต จัดกิจกรรม “เตรียมภาษาอังกฤษสำหรับสอบอัยการและผู้พิพากษา” เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านภาษาให้แก่นักศึกษาและบุคลากร เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ Theater Room ชั้น 3 อาคาร 11 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  พิธีปัจฉิมนิเทศ ทิศทางและการปรับตัวสำหรับสาขาวิชาชีพการบัญชีในอนาคต
วันที่ : 
  07 พ.ค. 2559
สถานที่ : 
  Exhibition Hall ชั้น 1 อาคาร 11
 
  7 พ.ค. - คณะบัญชี ขอเชิญร่วม “พิธีปัจฉิมนิเทศ ทิศทางและการปรับตัวสำหรับสาขาวิชาชีพการบัญชีในอนาคต” สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษากับคณาจารย์ เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ Exhibition Hall ชั้น 1 อาคาร 11 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  ขับขี่ปลอดภัย BY SUZUKI
วันที่ : 
  04 พ.ค. 2559
สถานที่ : 
  ลานกิจกรรม หน้าอาคาร 10
 
  4 พ.ค. - ศูนย์ให้คำปรึกษาสุขภาวะ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ SUZUKI เชิญร่วมกิจกรรม “ขับขี่ปลอดภัย BY SUZUKI” สร้างองค์ความรู้ด้านการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยตามกฎหมายจราจร เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ลานกิจกรรม หน้าอาคาร 10 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  Field trip visit #5
วันที่ : 
  03 พ.ค. 2559
สถานที่ : 
  ศาลแรงงานกลาง ภาค 1 พระนครศรีอยุธยา
 
  3 พ.ค. - คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรม “Field trip visit #5” เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง และในสถานที่จริง พาคณะนักศึกษาดูงาน เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศาลแรงงานกลาง ภาค 1 พระนครศรีอยุธยา .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  พัฒนาศักยภาพด้านมนุษย์สัมพันธ์และคุณภาพชีวิตในการทำงาน
วันที่ : 
  01 พ.ค. 2559
สถานที่ : 
  โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
 
  1 พ.ค. - คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพด้านมนุษย์สัมพันธ์และคุณภาพชีวิตในการทำงาน” สำหรับบุคลากรกระบวนการยุติธรรม 09.00 - 17.00 น. ณ ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  บริษัททัวร์จำลอง ประเทศกัมพูชา
วันที่ : 
  30 เม.ย. 2559
สถานที่ : 
  ประเทศกัมพูชา
 
  30 เม.ย. – 2 พ.ค. 59 : คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว จัดกิจกรรม “บริษัททัวร์จำลอง ประเทศกัมพูชา (นครวัด-นครธม-บันทายศรี-โตนเลสาบ)” เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จากสถานที่จริง ณ ประเทศกัมพูชา .
อ่านต่อ+

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/161 -> << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
.