ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : 
  โครงการแข่งขันออกแบบระบบบัญชี
วันที่ : 
  24 เม.ย. 2557
สถานที่ : 
  ห้อง convention 1
 
  กิจกรรมสืบเนื่องจากการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  ขอเชิญท่านร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์มรดกไทย (ประเพณีสงกรานต์)
วันที่ : 
  02 เม.ย. 2557
สถานที่ : 
  ณ บริเวณใต้อำคำรสยำมบรมรำชกุมำรี (อำคำร ๕)
 
  วันที่ ๑ ถึง ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ - กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์มรดกไทย (ประเพณีสงกรานต์) .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  พิธีประสาทปริญญา ม.ศรีปทุม ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555
วันที่ : 
  28 ก.พ. 2557
สถานที่ : 
  เมืองทองธานี
 
  พิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ เมืองทองธานี ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.spu.ac.th/graduation .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  พิธีไหว้ครูและครอบครูช่าง คณะดิจิทัลมีเดีย ประจำปี 2557
วันที่ : 
  27 ก.พ. 2557
สถานที่ : 
  ที่ทำการ คณะดิจิทัลมีเดีย
 
  คณะดิจิทัลมีเดีย จัดพิธีไหว้ครูและครอบครูช่าง คณะดิจิทัลมีเดีย ประจำปี 2557 แก่นักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดียทุกชั้นปี และศิษย์เก่า เวลา 06.00- 12.00 น. ณ คณะดิจิทัลมีเดีย .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  พิธีฝึกซ้อมพิธีประสาทปริญญา ม.ศรีปทุม ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555
วันที่ : 
  23 ก.พ. 2557
สถานที่ : 
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
 
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีฝึกซ้อมพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555 วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2557 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน รายละเอียดกำหนดการ http://www.spu.ac.th/graduation .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  พิธีฝึกซ้อมพิธีประสาทปริญญา ม.ศรีปทุม ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555
วันที่ : 
  22 ก.พ. 2557
สถานที่ : 
  ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
 
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีฝึกซ้อมพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555 วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2557 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน รายละเอียดกำหนดการ http://www.spu.ac.th/graduation .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  พิธีทำบุญ ครบรอบ 3 ปี วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ
วันที่ : 
  13 ก.พ. 2557
สถานที่ : 
  อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้น 11
 
  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญ ครบรอบ 3 ปี วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 07.30 -12.30 น. ณ อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้น 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน สอบถาม โทร. 3000, 3012 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา
วันที่ : 
  13 ก.พ. 2557
สถานที่ : 
  บริเวณด้านหน้า อาคาร 10
 
  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 19 รูป เนื่องในวันมาฆบูชา วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณด้านหน้า อาคาร 10 08.00 น. บุคลากรมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมเพรียงกันร่วมตักบาตร 08.29 น. ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ร่วมสวดมนต์ และพระสงฆ์ออกรับบัณฑบาตร 19 รูป .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์สหกิจศึกษา ม.ศรีปทุม
วันที่ : 
  13 ก.พ. 2557
สถานที่ : 
  ห้อง 12A02 ชั้น 12 อาคาร 40 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
  คณะผู้บริหารและอาจารย์ ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อการพัฒนาและดำเนินงานสหกิจศึกษา วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00- 12.00 น. ณ ห้อง 12A02 ชั้น 12 อาคาร 40 มหาวิทยาลัยศรีปทุม .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  Digital Media International Seminar 2014
วันที่ : 
  11 ก.พ. 2557
สถานที่ : 
  ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น3 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อาคาร 11)
 
  คณะดิจิทัลมีเดีย ชวนร่วมงาน Digital Media International Seminar 2014 " An Art Creation Through The Brush on Tablet " โดย คุณอลิน่า จีโอเจียน่า ธีโอดอเรสคิว (Alina Georgiana Teodorescu) ศิลปินชาวโรมาเนียที่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ลอนดอน ประเทศอังกฤษ เวลา 12.30 น. ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น3 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อาคาร 11) .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  SPU ACT. เว่อร์ ประจำปี 2557
วันที่ : 
  10 ก.พ. 2557
สถานที่ : 
  ลานกิจกรรมหน้าอาคาร 10 และลานหูกวาง มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
 
  กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชวนร่วมงานโครงการ SPU ACT. เว่อร์ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00- 18.00 น. ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าอาคาร 10 และลานหูกวาง มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  อบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งาน MS Office 2013"
วันที่ : 
  10 ก.พ. 2557
สถานที่ : 
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11-1210 ชั้น 12 อาคาร 11
 
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งาน MS Office 2013" สำหรับบุคลากร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ (มกอช.) รุ่นที่ 1- 3 วันที่ 10- 18 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30- 16.00 น. ณ ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11-1210 ชั้น 12 อาคาร 11 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  จัดการแข่งขันตอบปัญหาด้านบัญชี นักเรียนระดับปวช และ ปวส
วันที่ : 
  06 ก.พ. 2557
สถานที่ : 
  ห้องบัวหลวง แกรนด์ รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์
 
  คณะบัญชี จัดการแข่งขันตอบปัญหาด้านบัญชี นักเรียนระดับปวช และ ปวส เวลา 8.30 - 17.30 น. ณ ห้องบัวหลวง แกรนด์ รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42
วันที่ : 
  10 ม.ค. 2557
สถานที่ : 
  ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 
  การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 รอบคัดเลือก วันที่ 10 - 16 พ.ย. 2557 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ส่งนักกีฬาเข้าร่วมคัดเลือก 5 ชนิดกีฬา ได้แก่ 1.ฟุตซอลชาย 2.วอลเลย์บอล ชาย-หญิง 3.วอลเลย์บอลชายหาด ชาย-หญิง 4.บาสเกตบอลหญิง 5.เปตองทุกประเภท และบาสเกตบอลชายได้รับสิทธไม่ต้องแข่งขันในรอบคัดเลือก เนื่องจากเป็นแชมป์เก่า การจัดแข่งขันรอบคัดเลือก ณ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต "อย่าลืมส่งกำลังใจไปเชียร์ ชาวศรีปทุมกันด้วยนะ" .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  คณะบัญชี ม.ศรีปทุม จัดโครงการบัณฑิตในอุดมคติ แก่นักศึกษาคณะบัญชี
วันที่ : 
  30 พ.ย. 2556
สถานที่ : 
  ณ ห้องออดิทอเรียม 1 อาคาร 11 ชั้น 14
 
  คณะบัญชี ม.ศรีปทุม จัดโครงการบัณฑิตในอุดมคติ แก่นักศึกษาคณะบัญชี ระหว่างวันที่ 2, 9, 16, 23 และ 30 พฤศจิกายน 2556 เวลา 11.40 - 13.30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม 1 อาคาร 11 ชั้น 14 สอบถามหมายเลขภายใน 2374, 2375 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1 /2556 *ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ระดับบัณฑิตศึกษา บางเขน และวิทยาคารพญาไท
วันที่ : 
  26 พ.ย. 2556
สถานที่ : 
 
 
  สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1 /2556 *ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ระดับบัณฑิตศึกษา บางเขน และวิทยาคารพญาไท ระหว่างวันที่ 26 พ.ย.- 1 ธ.ค. 2556 (สำหรับนักศึกษา รหัส56) .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  คณะบัญชี ม.ศรีปทุม จัดโครงการบัณฑิตในอุดมคติ แก่นักศึกษาคณะบัญชี
วันที่ : 
  23 พ.ย. 2556
สถานที่ : 
  ณ ห้องออดิทอเรียม 1 อาคาร 11 ชั้น 14
 
  คณะบัญชี ม.ศรีปทุม จัดโครงการบัณฑิตในอุดมคติ แก่นักศึกษาคณะบัญชี ระหว่างวันที่ 2, 9, 16, 23 และ 30 พฤศจิกายน 2556 เวลา 11.40 - 13.30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม 1 อาคาร 11 ชั้น 14 สอบถามหมายเลขภายใน 2374, 2375 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  ประกาศรายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 / 2556 ทางอินเทอร์เน็ต แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี
วันที่ : 
  18 พ.ย. 2556
สถานที่ : 
 
 
  ประกาศรายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 / 2556 ทางอินเทอร์เน็ต แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมบุญมหากฐินสามัคคีปี 2556
วันที่ : 
  16 พ.ย. 2556
สถานที่ : 
  วัดป่าแสงอรุณ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมบุญมหากฐินสามัคคีปี 2556 โดยเชิญมหากฐินทอด ณ วัดป่าแสงอรุณ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.09 น. เพื่อรวบรวมทุนทรัพย์สร้างสถานที่จัดประชุมตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  คณะบัญชี ม.ศรีปทุม จัดโครงการบัณฑิตในอุดมคติ แก่นักศึกษาคณะบัญชี
วันที่ : 
  16 พ.ย. 2556
สถานที่ : 
  ณ ห้องออดิทอเรียม 1 อาคาร 11 ชั้น 14
 
  คณะบัญชี ม.ศรีปทุม จัดโครงการบัณฑิตในอุดมคติ แก่นักศึกษาคณะบัญชี ระหว่างวันที่ 2, 9, 16, 23 และ 30 พฤศจิกายน 2556 เวลา 11.40 - 13.30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม 1 อาคาร 11 ชั้น 14 สอบถามหมายเลขภายใน 2374, 2375 .
อ่านต่อ+

กำลังแสดงหน้าที่ <- 20/161 -> << 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>
.